End Device (Sensor Node) for IoT, ATmega32U4,1x Micro USB 2.0, 1x GPIO Button, Antenna, 5V DC In
Preis auf Anfrage
End Device (Sensor Node) for IoT, ATmega32U4,1x Micro USB 2.0, 1x GPIO Button, Antenna, Battery, Solar panel, 5V DC In
Preis auf Anfrage
Modbus RTU, 3-phase power meter (1A/5A CT Input type)
Preis auf Anfrage
CANopen, 3-phase power meter (1A/5A CT Input type)
Preis auf Anfrage
Modbus TCP, 3-phase power meter (1A/5A CT Input type)
Preis auf Anfrage
Modbus RTU; 2 loops single-phase Power Meter with 2 CTs (60 A)
Preis auf Anfrage
CANopen, 2 loops single-phase Power Meter with 2 CTs (60 A)
Preis auf Anfrage
Modbus TCP, 2 loops single-phase Power Meter with 2 CTs (60 A)
Preis auf Anfrage
ModBus RTU, 2 loops single-phase power meter (100 A)
Preis auf Anfrage
CANopen, 2 loops single-phase Power Meter with 2 CTs (100 A)
Preis auf Anfrage
Mehr anzeigen
Nach oben
+49 511 807 259-0