M.2 to HDMI or DVi, 0...70C
Preis auf Anfrage
M.2 to single or dualLVDS 24 bit VESA, 0...70C
Preis auf Anfrage
M.2 to HDMI or DVI x1, -40...85C
Preis auf Anfrage
M.2 to single or dualLVDS 24 bit VESA, -40...85C
Preis auf Anfrage
mPCIe to dual VGA + HDMI (or DVI) module, 0...70C
Preis auf Anfrage
mPCIe to dual VGA + HDMI module, Wide Temperature
Preis auf Anfrage
mPCIe to dual VGA + LVDS 18/24 JEIDA, 0...70C
Preis auf Anfrage
mPCIe to dual VGA + LVDS 24 bit VESA, 0...70C
Preis auf Anfrage
mPCIe to dual VGA + LVDS 18/24 bit JEIDA, -40...85C
Preis auf Anfrage
mPCIe to dual VGA + LVDS 24 bit VESA, -40...85C
Preis auf Anfrage
Nach oben
+49 511 807 259-0